Extra vervuiling risico bij invoering omgekeerd inzamelen

In de Avri-gemeenten heeft de invoering van omgekeerd inzamelen een aanzienlijk effect op het scheidingsgedrag van burgers: er wordt minder restafval en meer gescheiden afval ingezameld. Helaas komt dat deels doordat restafval nu vaker in het pd verdwijnt.

July 8th, 2020