Extra tijd nodig voor oplevering transitieagenda’s

De eerste conceptversies van de transitieagenda’s waarin verder vorm wordt gegeven aan het Grondstoffenakkoord zijn opgeleverd. Voor de definitieve versies nemen de transitieteams echter meer tijd.

October 6th, 2017


Extra tijd nodig voor oplevering transitieagenda’s

De eerste conceptversies van de transitieagenda’s waarin verder vorm wordt gegeven aan het Grondstoffenakkoord zijn opgeleverd. Voor de definitieve versies nemen de transitieteams echter meer tijd.

October 6th, 2017