Eerste resultaten Maastrichtse afvalproef positief

De eerste resultaten van de Maastrichtse afvalproeven laten zien dat ‘de richting goed is’. Het aantal kilo’s restafval neemt af en ook wordt er meer gescheiden afval voor hergebruik en recycling aangeboden.

September 20th, 2017