Een derde meer gerecycled door diftar in Hong Kong

Een variant op diftar in Kowloon, Hong Kong, leverde een besparing op van 10 procent restafval en 33 procent meer recyclerendement bij bedrijven.

August 29th, 2017