Doorberekende belasting moet terug bij export

Een afvalverwerker die een deel van het aangeboden afval exporteerde naar het buitenland, moet de afvalstoffenbelasting die voor dat afval was doorberekend weer terugbetalen aan de aanbieder.

February 4th, 2020