Discussie kunstgraskorrels verplaatst zich naar de norm

In de discussie rond de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden doemt een nieuwe vraag op: is een kunstgrasveld een consumentenproduct?

November 28th, 2016