Dioxinemeting Rec gaat jaar langer door

Gedeputeerde Staten van Fryslân en burgemeester en wethouders van Harlingen hebben besloten een jaar langer door te gaan met de continue meting van dioxines. Ook Omrin wil de meting voortzetten.

September 21st, 2016