‘Defensief kabinet’ waardeert Rli-adviezen wel degelijk

De doorwerking van adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) op politieke agenda’s is slechts beperkt waarneembaar. Het kabinet is daar grotendeels debet aan.

September 29th, 2020