Defensie onderzoekt afvalbeheer in missiegebieden

Het ministerie van Defensie wil kijken of het mogelijk is afvalverbranding met energieterugwinning in te zetten in missiegebieden.

January 9th, 2020