CPB: Milieuwinst plasticinzameling beperkt

Initiatieven om de hoeveelheid ingezameld plastic afval van huishoudens verder te verhogen – zoals de ‘plastic heroes’ – leiden niet automatisch tot extra milieuwinst. Meer nadruk op de kwaliteit in plaats van de kwantiteit van het verzamelde plastic zou de milieuwinst kunnen vergroten.

September 21st, 2017