Coronacrisis leidt niet tot uitstel CO2-heffing

Het kabinet is nog altijd voornemens om de CO2-heffing voor de industrie en afvalverbranding, conform de afspraken in het Klimaatakkoord, per 1 januari 2021 in te voeren.

May 26th, 2020