Commissie mer: kwaliteit onder druk

De Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) uit haar zorgen over de kwaliteit van de rapportages in Nederland.

March 12th, 2020