Commissie geeft richtlijnen voor afvalbeheer in coronacrisis

De Europese Commissie vindt het belangrijk dat de gescheiden inzameling van afval in Europa zoveel mogelijk wordt gecontinueerd. Zo komt de verwerking van restafval niet in het gedrang met alle gevolgen van dien.

April 16th, 2020