Circular Economy Lab buigt zich over bedrijfsafval

Sorteerresidu, slib, organische natte fractie en A- en B-hout hebben meer potentie dan te eindigen op de stort. Maar circulariteit heeft soms ook nadelige kanten. Niet alles is mogelijk – en je moet misschien ook niet alles willen.

December 5th, 2017