"Circulaire economie betekent coöperatieve waardecreatie"

Samen waarde creëren en samen daarin delen, nu of later, dat is de kern van de circulaire economie. Nu bevindt die circulaire economie zich echter nog in een beginstadium.

December 15th, 2016