BVOR-leden composteren minder door verontreiniging gft

Nederlandse verwerkers van groenafval produceerden in 2018 iets minder compost dan voorgaande jaren. De BVOR wijdt dit vooral aan toegenomen verontreinigingen in gft, waardoor een grotere hoeveelheid niet composteerbare residuen ontstaat.

June 29th, 2019