Brussel klaar voor onderhandelingen over BGGS-richtlijn

De Raad van de EU en het EP zijn klaar voor de onderhandelingen over de herziening van de Richtlijn Beperking van Gevaarlijke Stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur (BGGS of RoHS)).

June 15th, 2017