Broeikasemissies uit Europees afval flink gedaald

De broeikasemissies uit afval zijn in Europa in 2017 met 42 procent gedaald ten opzichte van 1995. Dit komt met name omdat er meer afval wordt gerecycled.

January 23rd, 2020