Brabantse gemeenten onderzoeken nascheiding

In Zuidoost-Nederland is er nog geen capaciteit voor nascheiding en sortering van restafval. Acht Brabantse gemeenten willen daar verandering in brengen.

November 6th, 2020