Boeteverlaging voor inzamelaars zeescheepsafval

Na jarenlange juridische strijd tussen de ACM en de inzamelaars van zeescheepsafval die beschuldigd zijn van het vormen van kartelafspraken, heeft de rechtbank geoordeeld over de hoogte van de boetes.

October 22nd, 2016