"Bijstook biomassa kan terecht duurzaam worden genoemd"

Minister Henk Kamp van Economische Zaken verdedigt opnieuw de bij- en meestook van biomassa. Volgens hem kan deze vorm van energieproductie wel degelijk duurzaam worden genoemd.

August 16th, 2016