Better Biomass-certificaat voor elektriciteit AEB

AEB Amsterdam heeft het Better Biomass-certificaat behaald. Met dit certificaat kan het afval- en energiebedrijf aantonen dat de door haar geproduceerde elektriciteit voldoet aan de duurzaamheidscriteria, zoals opgenomen in de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie.

September 6th, 2017