Beprijzen en reguleren? Als de tijd er rijp voor is…

Minister Wiebes noemt een Rli-advies over de transitie naar een duurzame economie een ‘rijke beschouwing op transities en transitiebeleid in Nederland’. Wat hij nu precies met de aanbevelingen uit het rapport doet, blijft echter vaag.

June 23rd, 2020