AVR start met bouw nascheidingsinstallatie

Gesteund door het Afvalfonds Verpakkingen start AVR in november met de bouw van een nieuwe nascheidingsinstallatie. De installatie is naar verwachting medio 2018 gereed, eerste klanten zijn gemeenten Den Haag en Utrecht.

October 31st, 2017