ASV: afstand van rapport evaluatie huisvuil binnenvaart

De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) distantieert zich van het evaluatierapport inzameling van overig scheepsbedrijfsafval in de binnenvaart. Daarmee maakte ASV duidelijk niet mee te werken aan de uitvoering van de conclusies van dat rapport.

August 1st, 2016