Argent Energy moet bijdrage aan circulaire economie onderbouwen

Laat zien wat de productie en het gebruik van biodiesel betekent voor de emissie van broeikasgassen, in vergelijking met fossiele diesel. Dat beveelt de Commissie Mer aan in haar advies over het milieueffectrapport dat voor de uitbreiding van Argent Energy in Amsterdam wordt opgesteld.

November 10th, 2020