Area werkte in 2016 aan efficiency

De focus van het noordelijke afvalbedrijf lag afgelopen jaar op efficiency. Het beperken van overheadkosten leverde een beter resultaat op dan verwacht.

August 17th, 2017