86 kton slib naar Slibverwerking Noord Oost Nederland

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta brengen de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 onder bij Slibverwerking Noord Oost Nederland (Snon).

February 3rd, 2020