“Schok nodig om vraag naar recyclaat te laten groeien”

Fead staat achter de plannen van de Europese Commissie om de CO2-reductiedoelstelling voor 2030 aan te scherpen, maar vindt ook dat daar concrete beleidsmaatregelen op moeten volgen.

September 17th, 2020