“Rechter ziet het verkeerd” in vonnis AVR – Bargemeenten

De kort gedingrechter oordeelde dat de meerlaagse quasi-inbesteding van de afvalverwerking van de Bargemeenten bij Afvalsturing Friesland volgens de aanbestedingsregels is gegaan. Daar is niet iedereen het mee eens.

February 4th, 2020